Silesia Equity Alliance Cluster (SEAC)

Co to jest Silesia Equity Alliance Cluster (SEAC)?

Silesia Equity Alliance Cluster jest grupą małych i średnich przedsiębiorstw. Każde z nich świadczy usługi dla biznesu, każde w innym zakresie. Oferta wszystkich przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrze uzupełnia się wzajemnie, więc jako całość są one w stanie zapewnić kompleksową usługę doradczą.

Firmy zrzeszone w klastrze ściśle współpracują ze sobą w zakresie obsługi klientów zewnętrznych oraz wspierają się wzajemnie. Dzięki temu mogą robić rzeczy, których nie byliby w stanie zrobić pracując samodzielnie. W ramach SEAC stale opracowują nowe usługi, eksperymentują i wreszcie dzielą się ryzykiem.

Kto może zostać członkiem Silesia Equity Alliance Cluster?

Do klastra przystąpić może każde małe lub średnie przedsiębiorstwo świadczące usługi biznesowe w różnym zakresie. Jeśli świadczysz usługi w dziedzinie obsługiwanej przez którąś z firm założycielskich, tym bardziej zapraszamy cię do naszego grona. W ten sposób będziemy jeszcze mocniejsi w tej dziedzinie, będziemy mogli wykazać w niej bogatsze doświadczenie, więcej referencji oraz szersze grono specjalistów. A konkurencja? Uważamy, że jest konieczna dla zachowania wysokiej jakości usług i konkurencyjności wspólnej oferty.

Jak powstał SEAC?

Członkowie założyciele klastra SEAC