• Jesteśmy idealnym partnerem dla Twojej firmy
  gdyż zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie wchodzenia na polski rynek
 • Słuchamy Cię uważnie
  i koncentrujemy się na rozwiązaniach maksymalizujących wartość Twojego przedsiębiorstwa

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej utworzony został w strukturach Działu Doradztwa firmy Business Consulting Sp. z o. o. w odpowiedzi na rosnące potrzeby i oczekiwania klientów zagranicznych obsługiwanych przez ten dział.

Misją działu jest rozwijanie międzynarodowego biznesu zarówno firm polskich wychodzących na rynki zagraniczne, jak i firm zagranicznych zainteresowanych ekspansją na rynku polskim.

Siłami własnego zespołu oraz we współpracy z firmami świadczącymi usługi biznesowe, zrzeszonymi w klastrze Silesia Equity Alliance, oferujemy szeroki zakres usług pokrywających wszystkie potrzeby firmy rozwijającej działalność w Polsce.

NASZE WARTOŚCI

Jesteśmy głęboko przekonani, że zaufanie, jakim darzą nas klienci i sukcesy, jakie z nimi odnosimy, zawdzięczamy prowadzeniu biznesu zawsze w zgodzie z kilkoma niezwykle istotnymi wartościami:

 1. Ciągłe doskonalenie

  Nigdy nie poprzestajemy w dążeniu do poprawiania jakości naszych usług i standardów obsługi klienta. Uważnie obserwujemy sytuację na rynku i wsłuchujemy się w potrzeby klientów, żeby jeszcze lepiej dostosowywać do nich naszą ofertę.

 2. Uczciwość

  We wszelkiej działalności podejmowanej w ramach Business Consulting Sp. z o. o. kierujemy się wysokimi standardami etycznymi. Podglądamy najlepszych i w praktyce stosujemy standardy zapewniające całkowitą przejrzystość działań.

 3. Odpowiedzialność

  Odpowiedzialnie podchodzimy do zobowiązań zaciągniętych wobec naszych klientów. Bardzo poważnie traktujemy ich uwagi i opinie. Oferowane przez nas usługi świadczone są zawsze przez najlepszych dostępnych specjalistów. Zawsze staramy się dawać więcej niż obiecujemy.

 4. Lojalność

  Lojalność wobec partnerów i klientów jest dla nas kwestią bezdyskusyjną. Jest to dla nas bardzo ważna wartość, bo zapewnia komfort i zaufanie w prowadzeniu biznesu dla obu stron.

 5. Zaangażowanie społeczne

  Mamy świadomość, że nie działamy w próżni. Nie pozostajemy obojętni wobec problemów i wyzwań, z jakimi borykają się lokalne społeczności. Angażujemy się w akcje społeczne, współtworzymy samorząd gospodarczy, nasi pracownicy działają w licznych organizacjach pozarządowych.

DZIAŁ DORADZTWA

Dział ds. Międzynarodowych jest częścią Pionu Doradztwa firmy Business Consulting Sp. z o. o. Posiada on silną pozycję i długoletnie kompetencje we wprowadzaniu firm i produktów na rynek, doradztwie transakcyjnym i strategicznym oraz w pozyskiwaniu finansowania.

Firma działa od rynku nieprzerwanie od 1988 roku i wywodzi się ze środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach im. Karola Adamieckiego. W dorobku ma ponad 1200 zrealizowanych projektów, w tym 200 prywatyzacji wykonanych dla Skarbu Państwa.

 


ZAKRES ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS USŁUG


AKTUALNOŚCI:

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że najcenniejszym zasobem niezbędnym w procesie podejmowania decyzji jest dziś informacja. Powinna być ona aktualna i dostępna w odpowiednim miejscu i czasie.

Dla Państwa wygody podzieliliśmy aktualności na 5 kategorii. Zapraszamy do lektury i mamy nadzieję, że poniższe informacje okażą się dla Państwa przydatne.